مردم به چه کسی رای میدهند ؟

در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و یا سایر انتخابات  کشور که برگزار شده اند ، متوجه شدم که اگر فردی برای رای دادن ، که یک وظیفه شرعی است ، چنانچه  کاندیدی را به طور قطع و یقین بشناسد به او رای میدهد ولی برای اکثر مردم چنین اطمینان قطعی یا وجود ندارد  و یا در فرصت یک هفته ای تبلیغات کاندیداها این یقین حاصل نمیشود و بنابر این با درصدی از عدم قطعیت تصمیم میگیرند ولی نکته اینجاست که این تصمیم را بر چه مبنایی میگیرند .

همانطور که در بحث سلسله مراتب نیازهای خانواده مطرح کردم ، خانواده ها  صرف نظر از اینکه در کدام سطح از نیازها هستند به این توجه دارند که کاندید مورد نظر آنها ایا قادر به تامین و ارتقاء سطح نیازهای خانواده ها است یا نه و اگر هم با درصدی احتمال بدهند که کاندیدی میتواند این کار را انجام بدهد به او رای میدهند .

پس کاندیدا ها باید به نکات کلیدی در تامین سلسله مراتب نیازهای خانواده اشاره و احتمام بورزند . ان شا الله .