موسیقی

از دوران بچه گی تا کنون همواره با موسیقی های مختلف و اصوات و اشعار گوناگون با توجه به اقتضای سن روبه رو بودم و ابراز علاقه می نمودم ، زیرا بعضی از موسیقی ها به لحاظ زیبایی اشعار و یا جذابی  اصوات  و یا هر دو در من اثری نشاط بر انگیز میگذاشتند .

البته هیچ موسیقی به زیبایی و دلنشینی  صدای امواج آب  رودها و دریاها ،وصدای خزش باد در میان برگهای درختان و سکوت صحراها ،که خدا برای انسان خلق نموده نیست  زیرا که با فطرت انسانی سازگاری دارد ، ولی ما در اینجا می خواهیم با صداهای خلق شده توسط انسان که با الات و ادوات موسیقی نواخته میشوند صحبت کنیم .   

به هر حال فارغ از هر گونه تعریفی از موسیقی ، که آن را به عهده اهل فن میگذاریم ، به نظر من باید دید که نقطه اثر موسیقی کجا است و بر این مبنا موسیقی خوب را از موسیقی بد تشخیص دهیم .

به نظر من موسیقی خوب است که در راستای تحقق اهداف مراحل مربوط به سلسله مراتب نیاز ها و تحکیم بنیانهای خانواده باشد ، یعنی موسیقی حماثی  که با اشعاروطنین موزیک خود روحیه شجاعت و شهامت و سلحشوری را در میان  افراد جامعه خود برای حراست از مرزو بوم کشور ایجاد میکند . همچنین موسیقی  یا شعر که به وسیله ابزاری به نام موسیقی میخواهد اثر گذارتر باشد ،نباید خللی در امنیت جامه ایجاد کند . موسیقی نباید به گونهای باشد که با آلودگی صوتی مخل آرامش خانواده ها  و موجب خرابی محیط زیست  و محیط زندگی خانواده ها در جوامع گردد .موسیقی باید آموزش داده شود و در فرایندهای آموزشی اثری بالنده داشته باشد . موسیقی باید موجب سلامت ، جسم و روح انسان گردد و زمینه احترام فردی و اجتماعی را فراهم نماید ، و در شکوفایی استعداد های بشر در نهاد خانواده نقش  خود را نشان دهد . ان شاالله .