سلسله مراتب نیازهای خانواده

۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

ای خدای هر دو عالم

 

 

ای خدای هر دو عالم                        دوستت دارم از عمق جانم

من عاشق ودل خستم                        به لطف تو دلبستم

من غافل و سر مستم                         به جود تو دلبستم       

من دست و زبان بستم                       به فضل تو دلبستم

من از عدل تو می ترسم                     به مهر تو دلبستم

من با چشم و گوشی بسته                  منتظر نور روشنایی و حکمت تو نشستم

من با قلب و سینه ای خسته               منتظر نور یقین و ایمان تو نشستم

من با فکر و اراده ای شکسته                منتظر نور نیات و عمل تو نشستم

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نادر شیروان

خدا

خدا ای صاحب عفو وخشنودی              منشع رحمت و بهبودی

پناه آرم از ظلم خلق سوی تو                       به خیر خواهی ورهبری روی تو

به شوق دیدنت کردم عبادت                          به ریسمانت زنم چنگ به خجالت

تو که مهربانترین اهل عالم مایی                                    دور گردان از من هر بدی در خواب و بیداری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نادر شیروان

ارزشها

ارزشها

در این مقاله میخواهم به موضوع ارزش و ارزشها به صورت مجرد بپردازم و فارغ از تعاریفی و انواعی  که از این عبارات  از سوی دانشمندان و فیلسوفان در رشته های مختلف علوم ارائه شده است  میگویم .

 تعریف : ارزش یک فعل یا فکری است که در راستای تحقق مراحل سلسله مراتب نیازهای تحکیم بنیانهای  خانواده باشد آنگاه  از سوی انسانها (خانواده ها ) مطلوبیت دارد .

امروزه انواعی از ارزشها یا هنجارها را که مردم به آنها بها میدهند در عرصه های اجتماعی ، اخلاقی ،فرهنگی و حتی دفاع مقدس و غیره وجود دارند .

دفاع از سرزمین و تمامیت ارضی کشور  با نیات الهی ارزش است و باید حفظ و تقویت  شوند زیرا برای تحقق اولین مرحله از سلسله مراتب نیاز تشکیل و  تحکیم بنیانهای خانواده  به آن نیاز مند هستیم. همانطور که در نمودار ترسیم شده مربوط به سلسه مراتب نیازهای خانواده که در ذیل آمده و مشاهده مینمایید ،

در مرحله دوم که امنیت اجتماعی است نیز هر اقدامی که بر خلاف تحکیم این مرحله از سوی هر فرد یا مقامی صورت پذیرد یک فعل ضد هنجارها ی است که تمدن بشری به ضرورت وجودی آنها پی برده است و باید باشند و به همین ترتیب برای سایر مراحل  مثل ، محیط زیست ،تامین مسکن ،تامین بهداشت و درمان وتامین غذا و شغل و احترام و منزلت  اجتماعی ، آموزش و شکوفایی استعدادها  نیز باید درک و شناخته و حرکت درست  و به سمت تحقق و تحکیم این بنیان ها صورت پذ یرد .

 

یکی از اقدامات اخیر دولت که  بر خلاف این ارزشها میباشد قبول سرمایه گزاری و اقدام  به تاسیس کارخانه تولید سیگار است که  حتی با  داشتن توجیه اقتصادی کاملا"  نقطه مقابل تحکیم بنیانهای خانواده است چه برای خانواده های ایرانی و چه برای خانواده های سایر کشور ها  و نباید باشد و بلکه کارخانه داخلی نیز باید با تغییر در کاربری به فعالیت دیگری بپردازند .  

 خیلی جالب است که بعد از توافق نامه برجام  اولین سرمایه گزاری برای نابود کردن خانواده ها است ؟

 

 

    سلسله مراتب نیاز  در تحکیم خانواده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نادر شیروان

اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل

اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل 

چه زیبا بیان فرمود رهبر عزیز که برای اقتصاد مقاومتی باید اقدام و عمل نمود ، وقتی کمی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که برای اقدام باید برنامه داشت و برمبنای  برنامه هدفها تعیین میشود و  امکانات را فراهم نمود تا اهداف تحقق یابد و برای عمل باید برنامه برای اجرا  داشت و با راهنمایی عوامل اجرا را به سمتی که برنامه مشخص میکند هدایت نمود  و نظارت و بازخورد کارهای انجام شده را داشته باشیم   .

اینها یعنی مدیریت اقتصاد کشور  زیرا کاری که در آن این فعالیت ها   :برنامه ریزی  ،تامین امکانات ، سازماندهی هدایت و کنترل  باشد یک فرایند مدیریت است و چه زیبا گفت رهبر معظم  کشور  که باید  اقدام و عمل نمود  یعنی اقتصاد کشور را برای شکوفایی با استفاده از تمام ظرفیتهای   کشور  باید مدیریت نمود .    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نادر شیروان