سلسله مراتب نیازهای خانواده

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

مکان هندسی

 

در اینجا مایلم در مورد این موضوع و تاریخچه  و بسط آن صحبت کنم .

نقطه بنیادیترین مفهوم در هندسه میباشد و میتوان در مختصات یک بعدی  یا همان خط و مختصات دو بعدی یا صفحه و یا هندسه اقلیدوسی  مورد بررسی قرار داد و یا در مختصات سه بعدی یا فضا ،  و یا هندسه نا اقلیدسی مورد بررسی قرار بگیرد .

مکان هندسی که به زبان لاتین به آن LOCUS  میگویند و معنی آن PLACE  یا جا و مکان است و کلمه جمع آن به صورت LOCI  است که در ریاضیات مورد استفاده قرار میگیرند .

در تعایف گذ شته فقط روی نقط بحث شده و روی فضای دو بعدی ، و خیلی محدود در کتابها به این موضوع پرداخته شده ،ولی در این مقاله من سعی دارم به خوبی به این موضوع بپردازم و با این تعریف تازه حوضه عمل این  مفهوم بسیار گستردهتر میگردد .

تعریف  جدید : مکان هندسی به مجموعه نقاط در قالب ( نقطه ، خط ، منحنی ،و یا تابع و...)  میگویند که نسبت به یک یا چند ( نقطه ، خط ، منحنی ،و یا تابع و...) دارای  ویژگی یا خاصیت و یا ضابطه یکسانی باشد .

 حالا با ارائه توضیح و مثالهای از این مفهوم ، مرحله به مرحله پیش میرویم :

-         دقت کنید که به مجموعه نقاطی که از یک نقطه مشخص در صفحه به یک فاصه باشند  دایره میگویند و در مختصات سه بعدی این شکل به یک کره تبدیل میشود .

-          مجموعه نقاطی از صفحه که از دو نقطه به یک فاصله باشند در مختصات دو بعدی تشکیل یک خط را میدهند و در مختصات سه بعدی تشکیل یک صفحه را میدهند .

-         مجموعه نقاطی از صفحه که از سه نقطه ( غیر واقع بر یک خط ) به یک فاصله باشند ، در مختصات دو بعدی فقط یک نقطه است و در مختصات سه بعدی تشکیل یک خط را میدهند و برای بیش از سه نقطه نیز همین حالت است .

حالا این مفهوم را برای مجمعه نقاطی خاص در نظر میگیریم مثل یک خط راست و این تعریف را بکار میبندیم ، آنکاه خواهیم داشت .

-         مجموعه نقاطی از صفحه که از یک خط به یک فاصله باشند در مختصات دو بعدی فقط دو خط موازی با آن خط و در طرفین آن میباشد و در مختصات سه بعدی تشکیل شکل یک استوانه را در امتداد خط مرکزی میدهند .

-         مجموعه نقاطی از صفحه که از دو خط موازی  به یک فاصله باشند درمختصات دو بعدی فقط یک خط است و در مختصات سه بعدی یک صفحه است و اگر این دو خط متقاطع باشند در مختصات دو بعدی خط نیمساز زاویه بین دو خط را میسازند و در مختصات سه بعدی پنانچه دو خط موازی و متقاطع باشند همینطور است ولی حالت دیگری نیز وجود دارد که آن هم این است که دو خط متنافر باشند یهنی نه مواری باشند و نه یک دیگر را قطع نمایند در این صورت این مجموعه نقاط صفحه نیمساز  حاصل ازبرخورد دو صفحه ای است که این دو خط در آن دو صفحه میباشند .و به همین ترتیب  ادامه مییابد .

حالا این مفهوم را برای حالتی که در آ فقط موضوع فاصله مطرح نیست بیان میکنیم مثلاً عمود بودن و یا موازی بودن را آنگاه خواهیم داشت .

-         مجموعه نقاطی  از صفحه که بر یک خط عمود باشند .     

-         اگر مجموعه نقاط را در حالت خاصی مثلا خط در نظر بگیریم میتوانیم بگوییم مجموعه خطوطی که بر یک نقطه عمود میباشند ، و این میتواند بی نهایت خط را شامل شود ، یعنی بینهایت خط در یک نقطه هست و این نگرش مانند نحوه انتشار نور است که از هر نقطه بی نهایت خطوط نوری ساطع میگردد .

حالتهای دیگری را نیز میتوان در نظر گرفت مثلا مجموعه توابعی که بر یک خط به معادله y=x+1  عمود باشند و هزاران مثال دیگر و ضوابط دیگر ، مثل تعریف هزلولی ، سهمی ودایره و ... که این نشاندهنده گستردگی این مفهوم میباشد . 


 

 

 

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نادر شیروان

حجاب

امروز میخواهم در باره حجاب بگویم ،  که عامل مهمی در راستای تشکیل و تحکیم بنیانهای خانواده است . همانطور که میدانید حجاب یعنی پرده  یا از نظر اجتماعی پوشاندن اعضایی از بدن که در مقابل نامحرم باید پوشیده باشد و برای زن باشد یا مرد فرق نمیکند ، ودر عرف اجتماعی نیز حجاب نوعی پوشیدگی و آراستگی توامان است ودر جامعه اسلامی ما یک ارزش است و رعایت آن نیز پسندیده است .و نقطه مقابل آن بد حجابی است که با شدت و ضعف مراتب مربوط به پوشیدگی ،از سوی تعدادی رعایت و سوی تعدادی دیگر رعایت نمیگردد و در این مقاله مایلم در باره آن صحبت کنم .

همانطور که میدانید رفتارهای  اجتماعی ما بر پایه و مبنای افکار و تجربیات گذشته و باورهای  ما میباشد، البته در اینجا ما با رفتارهای ناخود آگاه کاری نداریم و موضوع گفتار ما نیز یک رفتار اجتماعی آگاهانه است ، پس چرا این رفتار در مواردی که رو به افزایش نیز است با مطلوبیت اجتماعی و مقبولیت دینی ما مسلمانان  همراه نیست .

از آنجایی که شروع یادگیری در خانواده است ، وشکل گیری شخصیت و به تکامل و باور قطعی رساندن  آن در بستر خانواده شکل میگیرد  ، بنابراین باید در مرحله اول به تشکیل آگاهانه خانواده و سپس تحکیم مبانی و بنیانهای خانواده از سوی نهاد های اثر گذار مثل آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سایر اورگانهای مرتبط  توجه نمود . زیرا همین تفاوت ها است که باعث میشود تعدادی سفت و سخت پابند به رعایت حجاب هستند و تعدادی رعایت نمیکنند و تعدادی نیز بی توجهی و گاهی در مقام مخالفت چنین  رفتارهایی را از خود بروز میدهند  و فعلاً در اینجا ما با رفتار عمدی آن کاری نداریم و می خواهم به این بپردازم که بسیاری از این نمودهای رفتاری از بد حجابی ناشی از آموزه های غلط است و اگر آنها که این رفتار را از خود بروز میدهند آگاه گردند شاید هرگز آنرا تکرار نکنند آن شاالله .

 در جامعه مشاهده می شود که گاهی افرادی نیز برای گریز از موزد سئوال قرار گرفتن ، نسبت به رفتار خود میگویند   لاُ اٍکراهَ فِی الدّینِ ... (ایةالکرسی )   بله ، ولی بهتر است این افراد ادامه آیه شریف را نیز بخوانند که  خداوند می فرماید ( کار دین به اجبار نیست راه هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردید پس هر که از راه کفر و سرکشی برگردد وبه راه ایمان و پرستش خدا گراید به رشته محکم و استوار ی چنگ زده که هرگز نخواهد گسست و خدا به هر چه خلق گویند و کنند شنوا و داناست ... (ایةالکرسی )) بنابر این بدانید که خداوند متعال همه خلایق را به گونهای  مختلف که به عدد انسانها می تواند باشد آنها را هدایت میکند و اگر هوشیار باشی ومتوجه گردی نجات یافته ای .آن شا الله .

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
نادر شیروان

تعریف نور

نحوه انتشار نور

از همان اوایل جوانی در درس علوم  دوره دبستان و راهنمایی و دبیرستان ،این سئوال در ذهنم نقش بست که نور چیست ؟ و تاکنون هر جا که مطلبی در باره نور میدیدم با علاقه میخواندم ودر مورد آن تفکر میکردم و مطالبی را جمع آوری میکردم  . برای اینکه با هم به دیدگاه یکسانی برسیم خلاصه ای از نظریه های مربوط به نوررا از ابتدا تا کنون را میگویم و سپس نظریه خود را با طرح سئوالی ارائه میدهم .

از گذشته های دور انسان  با دقت در وجود سایه متوجه انتشار نور خورشید به صورت مستقیم شده بود، در اوایل شکوفایی علمی جهان بعد از انقلاب صنعتی اروپا ، کریستیان هویگنس میگوید که نور به صورت مستقیم از چشمه نور و به تمام جهات پخش میشود ، بعدها  جیمز کلرک ماکس ول نشان میدهد که نور امواج الکترومغناطیس است که به صورت مستقیم منتشر میشود و با این نظریه پدیده های مربوط به تداخل امواج را ثابت کرد  ، سپس پلانگ و البرت اینشتین در دهه های اول قرن بیستم میگویند که نور حاوی بسته های انرژ ی (فوتون ) است که خاصیت الکترو مغناطیس دارندو به صورت مستقیم منتشر میشوند که به نظریه کوانتیده شناخته میشود ، و در حال حاظر نظریه ای مبتنی بر خاصیت دو گانه ای برای نور وجود دارد که به آن نظریه کوانتم الکترودینامیک میگویند .    

 امروزه با کمک تلسکوپهای بسیار قوی  دانشمندان پی به وجود ستارهای با فاصله 13 میلیارد سال نوری از زمین شده اند ،حال سئوال این است که نور این ستاره از سطح ستاره به صورت خطوط مستقیم با این فرض که با هم هیچ فاصله این هم نداشته باشند  منتشر می شوند ، حالا با طی این مسافت  طولانی آیا بین این خطوط فاصله نیفتاده است ؟ نه تنها در مورد این مثال بلکه در مورد مثالهای دیگر تجربه و مشاهدات نشان میدهد که چنین فاصله هایی وجود ندارد ونور همواره سطح بزرگتر روبه روی خود را پر میکند .و برای پر کردن سطح بزرگتر از شدت آن کاسته میشود .

 

 


 

روزی در حال خواندن دعای نور بودم که نقل شده از حضرت رسول (ص) است که از جبرئیل آموخت و در فراز اول این دعا آمده است اللهمً یا نُورَالنُورِتَنَوَّرتَ بِالنُّورِوَالنُّورُفی نُّورِکَ یا نُورَ و.... که این فکر را در ذهن من خطور داد که نور از نور است و اگر ما فرض کنیم که هر ذره نور خود مثل یک منبع نور است آنگاه پاسخ سئوال بالا را خواهیم داد یعنی نور با تجزیه و پخش کردن خود در سطح بزرگتر این کار را میکند .بنابراین نظریه خودرا که تکمیل کننده آخرین نظریه است به این شرح ارائه میدهم .

نور از هر منبعی  که ساطع گردد و با هر طول موجی که باشد و با هر شدتی که تولید شود  حاوی بستهای انرژی است که بر طول موج الکترومغناطیس تولید شده خود سوار میشود و بعد ازطی  زمانی که مدت زمان هرطول موج است  تجزیه میگردد و مانند یک منبع نور عمل میکند تا سطح فرا رورا بپوشاند  . 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نادر شیروان

راه حل رفع مشکل معیشت مردم

به نام خدا
با سلام خدمت شما خواننده محترم در خصوص ارئه راهکارهایی  سریع برای بهبود معیشت مردم . به استحضار میرساند ، همانطور که اطلاع دارید موضوعات اقتصادی فرایندهایی بلند مدت و برنامه های بهبود نیز تدریجی و مستلزم زمان است .
همچنین قدرت خرید مردم با افزایش  تورم کاهش مییابد و در دوران رکود نیز نقدینگی کافی برای خرید ندارند و این دو پدیده را خانواده ها کاملا لمس نموده اند .
 در اینجا ناچار هستم این دو موضوع را  بر مبنای نظریه سلسله مراتب نیازهای خانواده که قبلا  مطرح نموده ام تعریف کنم .
تورم به معنی افزایش قیمت اقلام مورد نیاز خانواده است که به شکلی نا متناسب افزایش یافته و قدرت خرید خانواده ها را کاهش میدهد ،  به نظر من تورم یک مشکل نیست بلکه تظاهری از یک یا چند مشکل است و اگر ما مشکلاتی  را که منجر به تورم میشوند شناسایی کنیم و آنگاه آن مشکلات را با بررسی لازم و تدوین  برنامه میتوانیم رفع کنیم که اثر وضعی آن افزایش توان خرید خانواده ها است .
در مورد رکود نیز همین حالت است و رکود پدیده ای است که از ایجاد و بروز مشکلات دیگر ظاهر میشود و دز واقع باید سر منشاء شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام نمود .و صد البته که برای تعامل و هم فکری با سایر نمایندگان و مسئولینی که تاثیر گزار هستند  باید تعاملات لازم را برقرار و به شناخت یکسانی که از مشکل برای همه ایجاد میگردد ، بتوانیم به یاری خدا راه حلهای مناسب و کارامد را  نیز پیدا نماییم .
حالا میتوانم نظرات خود را در باره رفع این دو پدیده  بیان نمایم ، و مشکلات را بیان نمود .
اولین مشکل نظام بانکی کشور است که با سود یا کارمزد های نا متعارف موجب انباشت نقدینگی در بانکها شده و از آنطرف  اساسنامه بانکها آنها را در حوزه فعالیت خاصی تعریف نموده  بنابر این گردش نقدینگی کشور  به کندی صورت میگردد.
دومین مشکل حجم نقدینگی در کل کشور است که متناسب با تولید ثروت در کشور نیست (که البته باید در تعریف از ثروت نیز تجدید نظر نمود ) ، که موجب رکود میگردد .
سومین عامل زیاد شدن بانکهای خصوصی است و به نظر میرسد برای ایجاد این بانکها ضوابط  هست ولی برای تعداد آنها ومتناسب بودن تعداد آنها با توجه به اقتصاد ایران الگوی تصمیم گیری خاصی وجود ندارد.
پس اقدام فوری برای  رفع مشکل معیشت مردم باید این باشد که مسئولسن را متقاعد نمود برای توقف صدور تاسیس بانکهای جدید است .
   

 

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
نادر شیروان

تشکیلات سازمانی

تشکیلات یک سازمان یا شرکت نشاندهنده روابط درون سازمانی و مشخص کننده وظایف و فعالیتهای میان کارکنان وروشهای بهینه انجام کارها برای رسیدن به اهداف سازمان یا شرکت میباشد . و به همین منظور نمونه ای از کارهای انجام شده خود را  در ادامه برای بهره برداری ارائه مینمایم .   

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نادر شیروان