سلسله مراتب نیازهای خانواده

اقتصاد

اقتصاد 

اقتصاد چیست ؟

اقتصاد سالم  کدام است ؟

عوامل موثر در اقتصاد سالم کدامند ؟

صحت فعالیت اقتصادی .

سرعت فعالیت اقتصادی .

برای اینکه اقتصاد خوب عمل کند باید هم صحیح باشد و هم سریع .

راه های شناخت صحت اقتصاد  این است  که در راستای تحقق مراحل مربوط به سلسله مراتب نیازهای خانواده  باشد ، که در نظریه مربوط به تشکیل و تحکیم بنیاتهای خانواده مظرح کرده ام .

و راهکارهای سرعت بخشیدن به آن این است  که زمان ماندن پول در دست مردم کوتاه باشد که از جمله این راه ها انفاق است ، راه دوم کوتاه کردن زمان پرداختها از یک ماه به دو یا یک هفته  ، سوم  ....

 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نادر شیروان

مرد کیست ؟

مرد اونه که زنش رو دَرک کنه نه اینکه اونو ترک کنه .

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
نادر شیروان

دایر و بایر

تا شکم دایر است  ،  دل بایر 

 چون دل، دایر خواهی ، کن شکم بایر 

۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
نادر شیروان

بازنشسته واقعی کیست؟

مرد پس از سی سال کار و با کوله باری از تجربه و خسته از گرد روزگار که برشانه هایش سنگینی میکرد به خانه آمد و با افتخار گفت بازنشسته شدم و همسر او نیز به اوتبریک گفت و حسابی از شوهر پذیرایی کرد ، و به این فکر بوذ که از تجربیاتش برای کار بعدی که به عنوان مشاور خواهد بود   استفاده کند  فردا صبح که خواست با کشیدن خود خستکی گذشته را به در کند، همسرش به او گفت پاشو صبحانه را آماد کن من سی سال برای تو اینکار را کردم ، در ضمن فکری برای نهار کن ، ظرفها را نیز بشور و دقت کن که بوی ذُخم نده وگر نه باید دوبار بشوری و ا ..... اگر کارهایت را خوب انجام بدهی آن وقت میتوانی بروی سر کار و استراحت کنی !!!!.  

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نادر شیروان

آقایان و خانمها

آقایان ،بر مبنای آن چه فکر میکنند، عمل میکنند

خانمها، بر مبنای آنچه دیگران چه فکر میکنند ،عمل میکنند

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نادر شیروان

غُر غُر (قر قر) زن

به این فکر بودم که بدانم چرا خانم ها غُر میزنند؟ به این نتیجه رسیدم که یکی از نعمتهای بزرگ الهی که به آقایان متاهل از سوی خداوند متعال ارزانی میشود داشتن همسری است که غُو میزند و موجبات اجر دنیوی و ثواب اخروی مرد میگردد .

 البته این تعریفی که ارائه میدهم فقط در کانون خانواده مطرح است و خارج از آن حیطه خانواده از بحث بنده خارج است و قصد ندارم به این موضوع بپردازم،در واقع غُر زدن زنان نوعی اعلام و ابراز نیاز است که همسر شما در مقابل کلیه کمبودها  ( مادی ،معنوی و عاطفی و...)ازشما مطالبه میکند .

از آنجایی که مرد ها معمولاً  مسئولیت انجام امور و تامین معاش خانواده را در خارج از خانه به عهده دارند ، بنابر این فرصت پرداختن به امور داخلی وایجاد ارتباط با اعضاء خانواده و آگاهی از تمام نیازهای خانواده نیز برای آنها به راحتی میسر نمی باشدو برعکس مادر خانواده مهارت ایجاد ارتباط با اعضاء خانواده را به صورت ذاتی بهتر میتواند از ایفا نماید   و چون توانایی برنامه ریزی و اجرای آنها از مهارتهایی است که مردها به خوبی میتوانند از عهده آن برآیند و همانطور که میدانید قدم اول در هر برنامه ریزی داشتن هدف است و پس از آن تامین امکانات مالی و اجرایی  وتامین  وسایل لازم وهمت برای اجرای آن و در پایان ارزیابی  از اقدامات خود برای تصحیح مراحل مربوط به تحقق هدف تلاش نمایند .

بنابر این خانم ها در تعیین این هدفها به آقایان یاری میرسانند ،و نقش بسیار مهمی دارند  و آقایان نیز باید خلاصه ای از اقدامات  کارهای خود را  که برای رسیدن به اهداف ( یا غُر غُر های همسرانشان  ) انجام داده اند ، به اطلاع خانم برسانند تا خانم خانواده بداند که شوهر او در حال تلاش برای تامین اهداف است و این موضوع ضمن ایجاد آرامش در همسر موجبات همراهی او با شوهر و تلاش برای تامین جلب رضایت شوهررا همراه دارد ، این نکته نباید فراموش شود که هر نعمت شکری واجب دارد و به شکرانه این نعمت (غُر غُر)،  آقایان نیز باید به حرفها و ابراز نیازهای همسر خود به خوبی و به دقت گوش بدهند و در پایان به همسر خود اطمینان بدهند که تلاش میکنند تا آن موارد را به یاری خداوند انجام بدهند .

 بنابر این از رنج تاهل مشو خسته که در پس این رنج گنجی نشسته ،و لذا آقایانی که زن دارند از مجردها درثواب جلوتر و آنهایی که زن غُر غُرو دارن به مراتب جلوتر از سایر متاهلها میباشند .       

 

۷ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
نادر شیروان

چرتکه

وقتی در حدود 500 سال  پیش از میلاد حضرت مسیح  انسانها برای نشان دادن تعداد گوسفندان خود یا اموال خود به دیگری از نماد انگشتان خود استفاده کردنند ابداع خوبی بود ووقتی تعدا د گوسفندان از تعدا د انگشتان دست فرا تر رفت  مثلاً یازده راس گوسفند داشت یک بار ده انگشت را نشان داد و بست و بار دوم یک انگشت خود را نشان دادند و از اینجا مبنا ی شمارش  ده دهی شکل گرفت .

برای اینکه بتوانم نظرم را بگویم ناچار باید تاریخچه ای از پیدایش و تکامل ابزار شمارش ( چرتکه را ارائه نمایم ) که در ادامه مطلب خواهید خواند .

۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
نادر شیروان

بی نهایت محدود

بی نهایت محدود ، ممکن است در تصور اولیه از عبارت بینهایت موضوع خیلی بزرگ یا درو از حد دسترس  یا غیر قابل تصور به نظر شما متبادر شود ولی بینهایت بستگی به  نوع نگاه به موضوع و یاتعریفی که از آن می شود میتواند خیلی کوچک و حتی  قابل دسترس  و قابل تصور نیز باشد.

فاصله بین صفر و یک را در نظر بگیرید اگر در دستگاه مجموعه اعداد صحیح حسابی  به آن نگاه کنیم فقط دو عضو دارد که اعداد صفر و یک هستند، ولی اگر همین فاصله را از دیدگاه مجموعه اعداد گویا مورد برسی قرار دهیم و به ترتیب اعدادگویا 2/1 ( یک دوم ) و 3/1 (یک سوم ) و به همین ترتیب تا 1/n   ( یک انم ) پیش برویم و اگر n  به سمت بی نهایت پیش برود می بینیم که میتوانیم یبنهایت اعداد گویا در این فاصله کوچک داشته باشیم ،  یعنی بی نهایت محدود را مثال زده ایم .یا به نظر دیگر میتوان گفت هر محدودی بستگی به نوع نگاه به آن نا محدود است .

پس عمر انسان اگر چه به عدد سال  محدود است  ولی با نوعی تغییر در  نگرش به آن میتواند نامحدود ویا  بی نهایت باشد .      

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
نادر شیروان

مکان هندسی

 

در اینجا مایلم در مورد این موضوع و تاریخچه  و بسط آن صحبت کنم .

نقطه بنیادیترین مفهوم در هندسه میباشد و میتوان در مختصات یک بعدی  یا همان خط و مختصات دو بعدی یا صفحه و یا هندسه اقلیدوسی  مورد بررسی قرار داد و یا در مختصات سه بعدی یا فضا ،  و یا هندسه نا اقلیدسی مورد بررسی قرار بگیرد .

مکان هندسی که به زبان لاتین به آن LOCUS  میگویند و معنی آن PLACE  یا جا و مکان است و کلمه جمع آن به صورت LOCI  است که در ریاضیات مورد استفاده قرار میگیرند .

در تعایف گذ شته فقط روی نقط بحث شده و روی فضای دو بعدی ، و خیلی محدود در کتابها به این موضوع پرداخته شده ،ولی در این مقاله من سعی دارم به خوبی به این موضوع بپردازم و با این تعریف تازه حوضه عمل این  مفهوم بسیار گستردهتر میگردد .

تعریف  جدید : مکان هندسی به مجموعه نقاط در قالب ( نقطه ، خط ، منحنی ،و یا تابع و...)  میگویند که نسبت به یک یا چند ( نقطه ، خط ، منحنی ،و یا تابع و...) دارای  ویژگی یا خاصیت و یا ضابطه یکسانی باشد .

 حالا با ارائه توضیح و مثالهای از این مفهوم ، مرحله به مرحله پیش میرویم :

-         دقت کنید که به مجموعه نقاطی که از یک نقطه مشخص در صفحه به یک فاصه باشند  دایره میگویند و در مختصات سه بعدی این شکل به یک کره تبدیل میشود .

-          مجموعه نقاطی از صفحه که از دو نقطه به یک فاصله باشند در مختصات دو بعدی تشکیل یک خط را میدهند و در مختصات سه بعدی تشکیل یک صفحه را میدهند .

-         مجموعه نقاطی از صفحه که از سه نقطه ( غیر واقع بر یک خط ) به یک فاصله باشند ، در مختصات دو بعدی فقط یک نقطه است و در مختصات سه بعدی تشکیل یک خط را میدهند و برای بیش از سه نقطه نیز همین حالت است .

حالا این مفهوم را برای مجمعه نقاطی خاص در نظر میگیریم مثل یک خط راست و این تعریف را بکار میبندیم ، آنکاه خواهیم داشت .

-         مجموعه نقاطی از صفحه که از یک خط به یک فاصله باشند در مختصات دو بعدی فقط دو خط موازی با آن خط و در طرفین آن میباشد و در مختصات سه بعدی تشکیل شکل یک استوانه را در امتداد خط مرکزی میدهند .

-         مجموعه نقاطی از صفحه که از دو خط موازی  به یک فاصله باشند درمختصات دو بعدی فقط یک خط است و در مختصات سه بعدی یک صفحه است و اگر این دو خط متقاطع باشند در مختصات دو بعدی خط نیمساز زاویه بین دو خط را میسازند و در مختصات سه بعدی پنانچه دو خط موازی و متقاطع باشند همینطور است ولی حالت دیگری نیز وجود دارد که آن هم این است که دو خط متنافر باشند یهنی نه مواری باشند و نه یک دیگر را قطع نمایند در این صورت این مجموعه نقاط صفحه نیمساز  حاصل ازبرخورد دو صفحه ای است که این دو خط در آن دو صفحه میباشند .و به همین ترتیب  ادامه مییابد .

حالا این مفهوم را برای حالتی که در آ فقط موضوع فاصله مطرح نیست بیان میکنیم مثلاً عمود بودن و یا موازی بودن را آنگاه خواهیم داشت .

-         مجموعه نقاطی  از صفحه که بر یک خط عمود باشند .     

-         اگر مجموعه نقاط را در حالت خاصی مثلا خط در نظر بگیریم میتوانیم بگوییم مجموعه خطوطی که بر یک نقطه عمود میباشند ، و این میتواند بی نهایت خط را شامل شود ، یعنی بینهایت خط در یک نقطه هست و این نگرش مانند نحوه انتشار نور است که از هر نقطه بی نهایت خطوط نوری ساطع میگردد .

حالتهای دیگری را نیز میتوان در نظر گرفت مثلا مجموعه توابعی که بر یک خط به معادله y=x+1  عمود باشند و هزاران مثال دیگر و ضوابط دیگر ، مثل تعریف هزلولی ، سهمی ودایره و ... که این نشاندهنده گستردگی این مفهوم میباشد . 


 

 

 

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نادر شیروان

حجاب

امروز میخواهم در باره حجاب بگویم ،  که عامل مهمی در راستای تشکیل و تحکیم بنیانهای خانواده است . همانطور که میدانید حجاب یعنی پرده  یا از نظر اجتماعی پوشاندن اعضایی از بدن که در مقابل نامحرم باید پوشیده باشد و برای زن باشد یا مرد فرق نمیکند ، ودر عرف اجتماعی نیز حجاب نوعی پوشیدگی و آراستگی توامان است ودر جامعه اسلامی ما یک ارزش است و رعایت آن نیز پسندیده است .و نقطه مقابل آن بد حجابی است که با شدت و ضعف مراتب مربوط به پوشیدگی ،از سوی تعدادی رعایت و سوی تعدادی دیگر رعایت نمیگردد و در این مقاله مایلم در باره آن صحبت کنم .

همانطور که میدانید رفتارهای  اجتماعی ما بر پایه و مبنای افکار و تجربیات گذشته و باورهای  ما میباشد، البته در اینجا ما با رفتارهای ناخود آگاه کاری نداریم و موضوع گفتار ما نیز یک رفتار اجتماعی آگاهانه است ، پس چرا این رفتار در مواردی که رو به افزایش نیز است با مطلوبیت اجتماعی و مقبولیت دینی ما مسلمانان  همراه نیست .

از آنجایی که شروع یادگیری در خانواده است ، وشکل گیری شخصیت و به تکامل و باور قطعی رساندن  آن در بستر خانواده شکل میگیرد  ، بنابراین باید در مرحله اول به تشکیل آگاهانه خانواده و سپس تحکیم مبانی و بنیانهای خانواده از سوی نهاد های اثر گذار مثل آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سایر اورگانهای مرتبط  توجه نمود . زیرا همین تفاوت ها است که باعث میشود تعدادی سفت و سخت پابند به رعایت حجاب هستند و تعدادی رعایت نمیکنند و تعدادی نیز بی توجهی و گاهی در مقام مخالفت چنین  رفتارهایی را از خود بروز میدهند  و فعلاً در اینجا ما با رفتار عمدی آن کاری نداریم و می خواهم به این بپردازم که بسیاری از این نمودهای رفتاری از بد حجابی ناشی از آموزه های غلط است و اگر آنها که این رفتار را از خود بروز میدهند آگاه گردند شاید هرگز آنرا تکرار نکنند آن شاالله .

 در جامعه مشاهده می شود که گاهی افرادی نیز برای گریز از موزد سئوال قرار گرفتن ، نسبت به رفتار خود میگویند   لاُ اٍکراهَ فِی الدّینِ ... (ایةالکرسی )   بله ، ولی بهتر است این افراد ادامه آیه شریف را نیز بخوانند که  خداوند می فرماید ( کار دین به اجبار نیست راه هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردید پس هر که از راه کفر و سرکشی برگردد وبه راه ایمان و پرستش خدا گراید به رشته محکم و استوار ی چنگ زده که هرگز نخواهد گسست و خدا به هر چه خلق گویند و کنند شنوا و داناست ... (ایةالکرسی )) بنابر این بدانید که خداوند متعال همه خلایق را به گونهای  مختلف که به عدد انسانها می تواند باشد آنها را هدایت میکند و اگر هوشیار باشی ومتوجه گردی نجات یافته ای .آن شا الله .

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
نادر شیروان