سلسله مراتب نیازهای خانواده

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد مقاومتی» ثبت شده است

اقتصاد

اقتصاد 

اقتصاد چیست ؟

اقتصاد سالم  کدام است ؟

عوامل موثر در اقتصاد سالم کدامند ؟

صحت فعالیت اقتصادی .

سرعت فعالیت اقتصادی .

برای اینکه اقتصاد خوب عمل کند باید هم صحیح باشد و هم سریع .

راه های شناخت صحت اقتصاد  این است  که در راستای تحقق مراحل مربوط به سلسله مراتب نیازهای خانواده  باشد ، که در نظریه مربوط به تشکیل و تحکیم بنیاتهای خانواده مظرح کرده ام .

و راهکارهای سرعت بخشیدن به آن این است  که زمان ماندن پول در دست مردم کوتاه باشد که از جمله این راه ها انفاق است ، راه دوم کوتاه کردن زمان پرداختها از یک ماه به دو یا یک هفته  ، سوم  ....

 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نادر شیروان

اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل

اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل 

چه زیبا بیان فرمود رهبر عزیز که برای اقتصاد مقاومتی باید اقدام و عمل نمود ، وقتی کمی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که برای اقدام باید برنامه داشت و برمبنای  برنامه هدفها تعیین میشود و  امکانات را فراهم نمود تا اهداف تحقق یابد و برای عمل باید برنامه برای اجرا  داشت و با راهنمایی عوامل اجرا را به سمتی که برنامه مشخص میکند هدایت نمود  و نظارت و بازخورد کارهای انجام شده را داشته باشیم   .

اینها یعنی مدیریت اقتصاد کشور  زیرا کاری که در آن این فعالیت ها   :برنامه ریزی  ،تامین امکانات ، سازماندهی هدایت و کنترل  باشد یک فرایند مدیریت است و چه زیبا گفت رهبر معظم  کشور  که باید  اقدام و عمل نمود  یعنی اقتصاد کشور را برای شکوفایی با استفاده از تمام ظرفیتهای   کشور  باید مدیریت نمود .    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نادر شیروان