انتخابات نعمت است و شرکت در آن شکر نعمت

به نظر من  انتخابات  یا حق تعین سرنوشت که به ما  رسیده ،  نعمت و هدیه ای است که  از سوی  خون پاک شهدای انقلاب  در بهمن ماه 1357  به ملت ایران هدیه شده و شکرانه این نعمت ،شرکت در انتخابات و حفظ آن برای نسلهای بعدی ایرانیان و ایران اسلامی است .